Servisné zákazky

Pre zákazníkov ponúkame v našich servisných strediskách bežný servis. Slúži hlavne pre jednorázové servisné opravy zariadení a technológií. Servis je vykonávaný hlavne na našich strediskách, alebo v nevyhnutných prípadoch u zákazníka. Hlavný dôraz kladieme na kvalitu a rýchlosť odstraňovania závad. Servisný zásah účtujeme podľa aktuálneho cenníka služieb.

 

Pre získanie informácii o stave Vašej servisnej zákazky zadajte číslo preberacieho protokolu a ID servisnej zákazky. Obidva údaje nájdete v zákazkovom liste, ktorý ste obdŕžal(a) v našom servisnom stredisku po prebratí zákazky.

Overenie stavu servisnej zákazky