Služba

Rýchly servis je vykonávaný v servisných strediskách našej spoločnosti a v špecifických situáciách aj u zákazníka. Závadu na zariadení začíname odstraňovať okamžite po prevzatí. Hlavný dôraz kladieme na rýchlosť ale samozrejme je zachovaná kvalita servisu. Zásah účtujeme ako nadštandardné expresné servisné zabezpečenie.

Postup
  • Prijatie zariadenia na opravuv
  • Okamžitá lokalizácia závady po prevzatí zariadenia
  • Rýchla a kvalitná oprava zariadenia
  • Mechanické čistenie zariadenia ak je to nutné
  • Kontrola a funkčnosť zariadenia
  • Expresná expedícia funkčného zariadenia