Oprava notebookov, počítačov a mobilných zariadení

Oprava notebookov, počítačov a mobilných zariadení sa stala dôležitou službou v odvetví IT. Existuje množstvo problémov, ktoré môžu ovplyvniť chod týchto zariadení a na ich vyriešenie sú potrebné odborné znalosti a skúsenosti.

 

V dnešnej digitálnej dobe sú notebooky, počítače a mobilné zariadenia neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Sú to zariadenia, ktoré nám umožňujú komunikovať, pracovať, zabávať sa a získavať tak cenné informácie a ako všetky technológie, aj tieto zariadenia však môžu občas potrebovať opravu. Medzi najčastejšie problémy patria:

Problémy s hardvérom

Prenosné počítače, počítače a mobilné zariadenia majú veľa komponentov, ktoré môžu zlyhať. Môže ísť o chybné displeje, klávesnice, konektory, batérie alebo iné súčasti. Naši IT odborníci sa špecializujú na diagnostiku a výmenu týchto komponentov, aby zariadenia opäť správne fungovali.

Problémy so softvérom

Môžu ich spôsobiť problémy s operačným systémom, škodlivý softvér, neúspešné aktualizácie alebo chybné ovládače…

Opravujeme všetky značkové aj menej známe značky notebookov, počítačov a tabletov.

Opravy počítačova notebookov
Opravy notebookov a počítačov

      

 

Lokalizácia závady

Zistenie závady, poruchy, vady na notebookoch a počítačoch, alebo na programovom vybavení (platená služba aj pri neoprávnenej reklamácií alebo neopraviteľnom zariadení).

Servisná hodina

Odstránenie lokalizovanej alebo inak zistenej závady, poruchy, alebo vady na zariadení (začatá servisná hodina vykonaná výhradne technikom firmy PC team spol.s r.o.).

Oprava programového vybavenia

Oprava programového vybavenia, vyladenie aplikácií a nastavenie stability programov (začatá hodina opravy je vykonaná výhradne technikom firmy PC team spol.s r.o.).

Prečistenie zariadenia

Mechanické prečistenie od nečistoty (začatá hodina prečistenia je vykonaná výhradne technikom firmy PC team spol.s r.o.).

Servis a opravy mobilných zariadení
Servis a opravy
mobilných zariadení

      

 

Lokalizácia závady

Zistenie závady, poruchy, vady na zariadení, alebo na programovom vybavení (platená služba aj pri neoprávnenej reklamácií alebo neopraviteľnom zariadení).

Servisná hodina

Odstránenie zlokalizovanej alebo inak zistenej závady, poruchy, alebo vady na zariadení (začatá servisná hodina vykonaná výhradne technikom firmy PC team spol.s r.o.).

Oprava programového vybavenia

Oprava programového vybavenia, vyladenie aplikácií a nastavenie stability programov (začatá hodina opravy je vykonaná výhradne technikom firmy PC team spol.s r.o.).

Prečistenie zariadenia

Mechanické prečistenie od nečistoty (začatá hodina prečistenia je vykonaná výhradne technikom firmy PC team spol.s r.o.).

Obnova dát
Obnova dát

      

 

Obnova dát

Obnova dát vykonávaná z poškodeného či zmazaného úložného zariadenia ako pevné disky, RAID pole, NAS, USB flash disky, pamäťové karty a DVD disky. Po úvodnej diagnostike vás oboznámime s ďalším postupom. Každá záchrana a obnova dát si vyžaduje individuálny prístup. Cena je preto stanovená vždy až po úvodnej analýze. Vaše dáta sú pre nás prioritou preto dodržujeme maximálnu diskrétnosť a zákon o ochrane osobných údajov.

Zálohovanie a archivácia dát

Záchrane dát se venujeme už viac ako 15 rokov. Neustále sledujeme nové trendy a postupy, ktoré využívame pri obnove vašich dát. Zálohovanie dát je realizované na CD/DVD média, USB flash disk alebo externý pevný disk.

Odvírenie počítačov a notebookov
Odvírenie počítačov
a notebookov

      

 

Antivírová kontrola

Odvírenie požadovaného systému a programového vybavenia, či už sa jedná o počítačovú stanicu alebo notebook.

Inštalácia antivírového softvéru

Inštalácia dôležitých aktualizácií operačného systému. Výber a inštalácia antivírového softvéru, ktorý vám zabezpečí sústavnú ochranu počítača alebo notebooku nielen proti vírusom, ale aj iným hrozbám prichádzajúcim z Internetu.

Inštalácie komponentov a programového vybavenia
Inštalácie komponentov
a programového vybavenia

      

 

Inštalácia zariadenia

Inštaláciu komponentov, tlačiarní, skenerov, ploterov, modemov atd. (začatá inštalácia zariadenia vykonaná výhradne technikom firmy PC team spol.s r.o.).

Inštalácia a nastavenie programového vybavenia

Inštaláciu programového vybavenia operačných systémov, kancelárskych, užívatelských programov atd. (začatá inštalácia prog. vybavenia vykonaná výhradne technikom firmy PC team spol.s r.o.).

Správa počítačových sietí
Správa počítačových sietí

      

 

Správa sietí LAN

Zabezpečujeme správu serverov a klientských staníc u klienta. Konzultácie so zákazníkmi pri riešení náročnejších IT úloh.

Vzdialená správa

Pomocou internetového pripojenia pracovníci našej firmy prevádzajú rýchlu a efektívnu správu siete alebo nastavenia programového vybavenia. Úlohou tejto služby je poskytnúť zákazníkovi, čo najrýchlejšiu pomoc pri zachovaní nízkych nákladov.

AK POTREBUJETE PORADIŤ, ALEBO SA DOZVEDIEŤ VIAC O NAŠICH SLUŽBÁCH NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ.