Služba

Pre zákazníkov ponúkame v našich servisných strediskách bežný servis. Slúži hlavne pre jednorázové servisné opravy zariadení a technológií. Servis je vykonávaný hlavne na našich strediskách, alebo v nevyhnutných prípadoch u zákazníka. Hlavný dôraz kladieme na kvalitu a rýchlosť odstraňovania závad. Servisný zásah účtujeme podľa aktuálneho cenníka služieb.

Postup
  • Prijatie zariadenia na opravu
  • Lokalizácia závady
  • Oprava zariadenia
  • Mechanické čistenie zariadenia
  • Kontrola a funkčnosť zariadenia
  • Expedícia funkčného zariadenia