Kto sme

PC team spol.s r.o.
Partizánska cesta 36,
974 01 Banská Bystrica
048 / 415 24 92
IČO: 36009750

 

Zodpovedná osoba

Môžete kontaktovať našu spoločnosť PC team spol.s r.o. prostredníctvom elektronickej pošty na pcteam@pcteam.sk, alebo poštou na PC team spol.s r.o., Partizánska cesta 36, 974 01 Banská Bystrica.

 

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

 

Kontaktné formuláre

Záujemca o marketingové informácie poskytnutím svojich kontaktných údajov udeľuje spoločnosti PC team spol.s r.o. súhlas na spracovanie a správu osobných údajov v rozsahu:
meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail, fotografie v prípade, ak ste k tomu dali súhlas, audio/video záznamy, v prípade, ak ste k tomu dali súhlas.

Súbory cookies

Ak vyplníte kontaktný formulár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a telefónneho čísla do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

 

Vložený obsah z iných webových stránok

 

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

 

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Súhlas je daný na dobu 3 rokov.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete tiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu pcteam@pcteam.sk, alebo na vyššie uvedenú adresu sídla spoločnosti. Neodvolaním udeleného súhlasu niektorým z vyššie spomenutých spôsobov súhlasíte so spracovaním osobných údajov v uvedenom rozsahu. Klient má právo informovať sa o rozsahu spracovaných údajov, účeloch ich využitia a tie obmedziť. Odvolanie súhlasu nie je prekážkou pre ďalšie využívánie služieb spoločnosti PC team spol.s r.o..

 

Kam posielame vaše údaje

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, pričom nebudú zasielané do štátov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ani medzinárodným organizáciám.

 

Ako chránime vaše údaje

Ochrana osobných údajov a právo určiť, ako sa vaše osobné údaje používajú, sú pre spoločnosť PC team spol.s r.o. dôležité.
Pri spracúvaní vašich osobných údajoch ako prevádzkovateľ konáme výhradne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako “Nariadenie”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako “Zákon”).